เภสัชกร-พยาบาล เห็นต่าง แก้ไข พ.ร.บ.ยา ให้บุคลากร สธ.ด้านอื่นจ่ายยาได้

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ข้อถกเถียงเรื่องการแก้ไข “พระราชบัญญัติยา” ฉบับใหม่ ยังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการสาธารณสุข โดยเฉพาะประเด็นการเพิ่มอำนาจให้ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นในกระทรวงสาธารณสุขสามารถจ่ายยาได้ โดยกลุ่มพยาบาลมองว่า การปรับแก้กฎหมายนี้จะช่วยให้การทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะดวกมากขึ้น เพราะเป็นจุดที่ไม่มีเภสัชกร แต่กลุ่มเภสัชกรรม มองว่า การสั่งจ่ายยาเป็นเรื่องที่สำคัญจึงควรสงวนไว้สำหรับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ด้วยเหตุผลว่า แต่ละวิชาชีพมีเป้าหมายต่างกัน ทำให้ทั้ง 2 วิชาชีพ มีมุมมองต่างกันมากต่อกฎหมายฉ

TOP ประเด็นร้อน