“เจษฎา” สวน ป.ป.ช.พูดไม่เหมาะสม อ้าง GT200 เหมือนพระเครื่อง