กองปราบฯ เผย มีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจริง คดี “เมจิก สกิน” สั่งให้ออกจากราชการแล้ว