อัยการเตือนอุทาหรณ์ “พีท” หวยลวงโลก อาจเข้าข่ายผิดหลายข้อหา