ตั้งกรรมการสอบครูตีเด็ก 28 ครั้ง ปมทิ้งขยะไม่เป็นที่