เขตประเวศกู้อุโมงค์มรณะ ใช้กระสอบทรายอุดทางน้ำ-เร่งสูบน้ำออก