สอบเครียดข้าราชการ – นักธุรกิจ เอี่ยวแชร์ลูกโซ่ “อดีตผู้การฯเลย”