“ป้าเลี้ยงนกพิราบ” รับปากไม่ให้อาหารอีก หลังเพื่อนบ้านเดือดร้อนกว่า 2 ปี