"บิ๊กโจ๊ก"ยื่นเรื่องสถานฑูตอังกฤษ เตรียมบินไปอังกฤษสอบปากคดีข่มขืนบนเกาะเต่า