“คำนูณ” แจ้งข่าวร้าย “ศ.ดร.ชัยอนันต์” เสียชีวิตแล้ว