แจ้ง4ข้อหาหนักควาญ หลังใช้งานช้างน้อยเร่ขายอ้อยจนตกท่อตาย