เปิดผัง “เลือดข้น ตระกูลการเมือง” กับอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน