ผลวิจัยชี้คนทั่วโลกตายจากเซลฟีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวัยรุ่นชาย