ตร.เชียงใหม่เรียกคุยคาราโอเกะ 50 แห่ง หลังชาวเกาหลีถูกฟัน 1.6 แสน