หนุ่มเชียงใหม่ยันเอาผิดสี่ล้อแดงพยายามฆ่า ให้เป็นคดีตัวอย่าง