นักสิทธิมนุษยชน เผย ศาลปกครอง ยืนยันการมีอยู่จริงของ “บ้านบางกลอยบน”