กินเจวันแรก ผู้ค้าปรับราคาอาหารเล็กน้อย หลังราคาผักเพิ่มสูง