"ผัดหมี่กระทะยักษ์" เทศกาลถือศีลกินเจ ถนนเยาวราชประจำปี 2561