ศาลสั่งจำคุก 9 ปี ผู้บริหารเอวิเอฯ ฉ้อโกงเครื่องตรวจระเบิดลวงโลก “จีที 200”