ตะกั่วป่าล้อมเป้าหมาย 15 จุด ป้องกันการทำผิดช่วงฤดูท่องเที่ยว