ทลายแหล่งเครือข่ายชาวต่างชาติอยู่ประเทศไทยผิดกฏหมาย