อดีตรองปลัดอุตสาหกรรมไม่ติดใจถูกย้ายที่นั่งปม TG971 ล่าช้า