นิด้าโพล เผยผลสำรวจ "ประเทศกูมี"สะท้อนความจริงในสังคม