ปศุสัตว์เร่งจับสุนัขจรจัดกัดเด็ก 1 ขวบตรวจพิษสุนัขบ้า