สสมท. แจง สอบบัญชีสภามหาวิทยาลัย ได้ไม่คุ้มเสีย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
มีความเคลื่อนไหวจากทั้ง 2 ฝ่าย กรณีประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีของมหาวิทยาลัยต่างๆ จะต้องยื่นชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้ ทำให้มีเสียงสะท้อนทั้งที่เห็นด้วย และคัดค้าน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน