เล็งของบ 140 ล้าน ดึงไข่ไก่ออกจากระบบแก้ปัญหาราคาร่วง