แม่โวย! ครูสั่งลูกกระโดดตบกลางแดด-ใช้ไม้ตีก้นช้ำ เหตุท่องสูตรคูณไม่ได้