ตร.อ่างทองซ้อมยิงปืนตาข่าย-ไม้ง่ามสยบมาร ลดการสูญเสีย