ผู้พิพากษากังวล ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ฯ ละเมิดสิทธิประชาชน


ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์ แสดงความกังวลกรณีร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่อยู่ระหว่างปรับปรุง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมเสนอเข้า ครม.ช่วงปลายเดือนนี้ ว่าอาจกระทบต่อหลักประชาธิปไตยได้ เพราะการให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจ จะนำไปสู่การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

TOP ประเด็นร้อน