“นักวิชาการ” ชี้นักการเมืองแตกพรรคอาจคุมเสียงไม่ได้