ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จากบ้านต้นไม้ สู่การรักษ์ป่า

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไขระดับประเทศ ทั้งนี้แนวทางในการแก้ปัญหามีความหวังมากขึ้น เมื่อมีการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะ โดยแสดงแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมผ่านอาคารนิทรรศการในพื้นที่ ภายใต้แนวคิดบ้านต้นไม้ แต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไร

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน