"สภาพัฒน์"เห็นต่าง ยืนยัน ความเหลื่อมล้ำไทย“ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) งัด การวัดสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของไทย โดยอ้างอิงมาจากมาตรฐานของธนาคารโลกยืนยันแนวโน้มความเหลื่อมไทยดีขึ้น ชี้ ของ CS Global Wealth Report 2018 ไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์จริงของประเทศไทยได้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน