"สภาพัฒน์"เห็นต่าง ยืนยัน ความเหลื่อมล้ำไทย“ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”