ทดลองใช้เส้นทางเลี่ยงจราจร หลังเตรียมปิดสะพานข้ามแยกลำสาลี