ตร.ตั้งปมฆ่าชิงทรัพย์ เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ หลังลูกจ้างหาย