โลกร้อนทำประชากรเรนเดียร์ป่าแถบอาร์กติกลดลงกว่าครึ่งใน 20 ปี

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประชากรกวางเรนเดียร์ป่าในแถบอาร์กติกลดลงมากกว่าครึ่งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะโลกร้อน รายงานฉบับใหม่ที่ศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกในภูมิภาคอาร์กติก ระบุว่า จำนวนกวางเรนเดียร์ป่าในภูมิภาคดังกล่าวได้ลดลงจากเดิมที่เคยมีอยู่เกือบ 5 ล้านตัว เหลือราวๆ 2 ล้าน 1 แสนตัว

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน