คนไทยแห่ยกเลิก-เลื่อนเที่ยวฝรั่งเศส ปีนี้ยอดทัวร์นอกวูบ