“เปรมชัย” บอกตื่นเต้น ขึ้นศาลฟังเบิกพยานจำเลยคดีฆ่าเสือดำ