แอพฯ AirVisual เผยสภาพอากาศกรุงเทพฯอยู่อันดับ 10 เมืองมลพิษสูงสุด