เรื่องราวของ “แหลมตะลุมพุก” วันที่พายุปาบึกกำลังมา