อิทธิพลพายุ “ปาบึก” เริ่มส่งผลกระทบที่แหลมตะลุมพุก