อพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมรับมือพายุ "ปาบึก"