เมื่อ “น้องหมา – น้องแมว” ต้องกลายเป็นผู้ประสบภัย “ปาบึก”