เร่งกู้ แหลมตะลุมพุก ระบบสื่อสาร-สาธารณูปโภคใช้การไม่ได้