สช.ชี้ระเบียบการแต่งกายนักเรียนต้องไม่สร้างปัญหาค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง