ผอ.กรุงเทพคริสเตียนฯ ชี้สังคมไทยยังไม่พร้อมรับความเห็นต่าง นร.ใส่ชุดไปรเวท