ตร.ล่ามือวางยาเบื่อลิง พิรุธคนงานต่างด้าวหายตัวหลังเกิดเหตุ