เปรมชัย-คณิตดา ยินยอมให้เก็บตัวอย่างงาช้างตรวจพิสูจน์ เพื่อสู้คดี