สภาพอากาศปิด "ฝุ่นพิษ" กลับมา "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ"