แรงงานให้ลูกจ้าง“ทำงานที่บ้านได้”แล้วแต่นายจ้างเห็นควร


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงกรณีลูกจ้างขอทำงานที่บ้านเพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก “สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะงานที่ทำ” หากสภาพการทำงานไม่กระทบและนายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างทำงานที่บ้านได้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน