คดี “น้องต้าแง” ส่อเค้ายาว หลังผลสอบ คำให้การ “นายฝน” ใช้ไม่ได้